รถทัวร์อุบลราชธานี

รถทัวร์ไปอุบลราชธานี มีเที่ยวรถทัวร์ที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ไป จ.อุบลราชธานี แสดงข้อมูลจากการค้นหาในระบบจองตั๋วรถโดยสารไปจังหวัด อุบลราชธานี พบว่ามีบริษัททัวร์ จิรัฐกาล-เขมราฐ, เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์, บุษราคัมทัวร์, บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด, วัฒนสาครทัวร์, โลตัสพิบูลทัวร์, ไทยศรีราม อุบล, กันทรลักษ์ทัวร์, สมบัติทัวร์, ภูกระดึงทัวร์, บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด, สหมิตรอุบล, เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ และให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1, วิไอพี, ม.4 พ, วิไอพี 32, วิไอพี 24, ม.1 พ, ม.4 ข, รถตู้,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

จุดจอดรถทัวร์ จ. อุบลราชธานี

จากการค้นหาจุดลงรถทัวร์ในระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ กำหนดจุดลงรถทัวร์จังหวัดอุบลราชธานี มีจุดจอดดังนี้ : จดจอดบ้านคันพะลาน, จุดจอด ตม.ปากแซง, จุดจอด อ.เขมราฐ, จุดจอด อ.โขงเจียม, จุดจอด อ.พิบูลมังสาหาร (ตลาดสด), จุดจอด อ.โพธิ์ไทร, จุดจอด อ.ศรีเมืองใหม่, จุดจอด อ.สว่างวีระวงศ์, จุดจอด อ.สิรินธร, จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก, จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านแคนใหญ่, จุดจอดเขื่องใน, จุดจอดเดชอุดม, จุดจอดนาจะหลวย, จุดจอดนาเจริญ, จุดจอดน้ำยืน, จุดจอดนิคมอุตสาหกรรม 1-2, จุดจอดบ้านไทรงาม, จุดจอดบ้านบก, จุดจอดบ้านหัวนา, จุดจอดบุณฑริก, จุดจอดปากแซง, จุดจอดม่วงสามสิบ, จุดจอดหนองขุ่น, จุดจอดหนองผือ, จุดจอดห้วยขะยุง, บขส. อุบลราชธานี,

การจองตั๋วรถทัวร์ไปจังหวัดอุบลราชธานี สามารถทำรายการจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถทัวร์ได้ตลอด 24 ชม. เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่ 7-eleven . บัตรเครดิต . พร้อมเพย์ . สแกนจ่าย QR-Code . แอปธนาคาร K+

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ไปอุบลราชธานี

  1. เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ(อุบลราชธานี) > เลือกวันเดินทาง > เลือกจำนวนผู้โดยสาร
  2. กดค้นหาเที่ยวรถ
  3. เลือกเที่ยวรถ และเลือกช่องทางชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
  4. นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์บ.ทัวร์ที่เดินทาง ก่อนรถออก 30 นาที

ตารางเดินรถทัวร์ไป จ.อุบลราชธานี จากระบบออนไลน์

ตัวอย่างข้อมูลจากระบบออนไลน์ค้นเมื่อ: ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วบริษัททัวร์ชนิดรถ
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จดจอดบ้านคันพะลาน
08:40 น.21:20 ป.1666จิรัฐกาล-เขมราฐรถทัวร์
20:40 น.09:20 +1dป.1666จิรัฐกาล-เขมราฐรถทัวร์
19:45 น.05:45 +1dVIP888เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์รถทัวร์
20:40 น.06:40 +1dVIP666เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด ตม.ปากแซง
19:45 น.05:40 +1dVIP888เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์รถทัวร์
20:40 น.06:35 +1dVIP666เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.เขมราฐ
08:40 น.20:20 ป.1634จิรัฐกาล-เขมราฐรถทัวร์
20:40 น.08:20 +1dป.1634จิรัฐกาล-เขมราฐรถทัวร์
19:45 น.05:15 +1dVIP846เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์รถทัวร์
20:40 น.06:10 +1dVIP634เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์รถทัวร์
20:00 น.06:15 +1dม.4 พ634บุษราคัมทัวร์รถทัวร์
20:30 น.05:58 +1dป.1544บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.โขงเจียม
18:45 น.04:58 +1dป.1589บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
20:00 น. ป.1687วัฒนสาครทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.พิบูลมังสาหาร (ตลาดสด)
07:45 น.18:15 ป.1538โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
14:30 น.01:00 +1dVIP 32628โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
14:30 น.01:00 +1dVIP 24837โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
16:30 น.03:00 +1dป.1538โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
18:30 น.05:00 +1dVIP 32628โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
18:30 น.05:00 +1dVIP 24837โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
20:30 น.07:00 +1dVIP 24837โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.โพธิ์ไทร
08:40 น.21:00 ป.1666จิรัฐกาล-เขมราฐรถทัวร์
20:40 น.09:00 +1dป.1666จิรัฐกาล-เขมราฐรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.ศรีเมืองใหม่
18:45 น.03:42 +1dป.1560บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.สว่างวีระวงศ์
07:45 น.17:55 ป.1538โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
14:30 น.00:40 +1dVIP 32628โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
14:30 น.00:40 +1dVIP 24837โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
16:30 น.02:40 +1dป.1538โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
18:30 น.04:40 +1dVIP 32628โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
18:30 น.04:40 +1dVIP 24837โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
20:30 น.06:40 +1dVIP 24837โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอด อ.สิรินธร
07:45 น.18:55 ป.1576โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
14:30 น.01:40 +1dVIP 32672โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
14:30 น.01:40 +1dVIP 24896โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
16:30 น.03:40 +1dป.1576โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
18:30 น.05:40 +1dVIP 32672โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
18:30 น.05:40 +1dVIP 24896โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
20:30 น.07:40 +1dVIP 24896โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก
20:00 น.05:30 +1dม.1 พ611ไทยศรีราม อุบลรถทัวร์
20:15 น.04:15 +1dม.1 พ611ไทยศรีราม อุบลรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านแคนใหญ่
20:00 น.04:45 +1dม.1 พ611ไทยศรีราม อุบลรถทัวร์
20:15 น.03:45 +1dม.1 พ611ไทยศรีราม อุบลรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดเขื่องใน
20:15 น.05:45 +1dม.1 พ611ไทยศรีราม อุบลรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดเดชอุดม
19:30 น. ม.4 ข510กันทรลักษ์ทัวร์รถทัวร์
20:00 น.04:00 +1dม.4 ข510กันทรลักษ์ทัวร์รถทัวร์
21:10 น.05:45 +1dVIP 32588สมบัติทัวร์รถทัวร์
21:35 น.07:20 +1dVIP 32634ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดนาจะหลวย
19:15 น.05:15 +1dVIP 32636สมบัติทัวร์รถทัวร์
20:30 น.05:45 +1dVIP 32636สมบัติทัวร์รถทัวร์
19:30 น. ม.4 ข571กันทรลักษ์ทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดนาเจริญ
07:45 น.18:35 ป.1563โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
14:30 น.01:20 +1dVIP 32657โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
14:30 น.01:20 +1dVIP 24876โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
16:30 น.03:20 +1dป.1563โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
18:30 น.05:20 +1dVIP 32657โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
18:30 น.05:20 +1dVIP 24876โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
20:30 น.07:20 +1dVIP 24876โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดน้ำยืน
19:15 น.04:55 +1dVIP 32599สมบัติทัวร์รถทัวร์
20:30 น.05:15 +1dVIP 32599สมบัติทัวร์รถทัวร์
19:30 น. ม.4 ข513กันทรลักษ์ทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดนิคมอุตสาหกรรม 1-2
07:45 น.19:15 ป.1576โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
14:30 น.02:00 +1dVIP 32672โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
14:30 น.02:00 +1dVIP 24896โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
16:30 น.04:00 +1dป.1576โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
18:30 น.06:00 +1dVIP 32672โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
18:30 น.06:00 +1dVIP 24896โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
20:30 น.08:00 +1dVIP 24896โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดบ้านไทรงาม
20:00 น.06:35 +1dม.4 พ666บุษราคัมทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดบ้านบก
20:00 น.06:25 +1dม.4 พ666บุษราคัมทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดบ้านหัวนา
08:40 น.20:30 ป.1666จิรัฐกาล-เขมราฐรถทัวร์
20:40 น.08:30 +1dป.1666จิรัฐกาล-เขมราฐรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดบุณฑริก
19:15 น.05:35 +1dVIP 32666สมบัติทัวร์รถทัวร์
20:30 น.06:30 +1dVIP 32666สมบัติทัวร์รถทัวร์
19:30 น. ม.4 ข571กันทรลักษ์ทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดปากแซง
08:40 น.21:40 ป.1666จิรัฐกาล-เขมราฐรถทัวร์
20:40 น.09:40 +1dป.1666จิรัฐกาล-เขมราฐรถทัวร์
19:45 น.05:35 +1dVIP888เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์รถทัวร์
20:40 น.06:30 +1dVIP666เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์รถทัวร์
20:30 น.06:30 +1dป.1571บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดม่วงสามสิบ
20:00 น.06:30 +1dม.1 พ611ไทยศรีราม อุบลรถทัวร์
20:15 น.03:15 +1dป.1571บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดหนองขุ่น
20:15 น.03:35 +1dป.1571บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดหนองผือ
08:40 น.19:50 ป.1634จิรัฐกาล-เขมราฐรถทัวร์
20:40 น.07:50 +1dป.1634จิรัฐกาล-เขมราฐรถทัวร์
19:45 น.04:45 +1dVIP846เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์รถทัวร์
20:40 น.05:40 +1dVIP634เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์รถทัวร์
20:00 น.05:50 +1dม.4 พ634บุษราคัมทัวร์รถทัวร์
20:30 น.05:30 +1dป.1544บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-จุดจอดห้วยขะยุง
14:30 น.23:40 VIP 32588โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
14:30 น.23:40 VIP 24784โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
07:45 น.16:55 ป.1504โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
16:30 น.01:40 +1dป.1504โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
18:30 น.03:40 +1dVIP 32588โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
18:30 น.03:40 +1dVIP 24784โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
20:30 น.05:40 +1dVIP 24784โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร-บขส. อุบลราชธานี
07:45 น.17:35 ป.1504โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
14:30 น.00:20 +1dVIP 32588โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
14:30 น.00:20 +1dVIP 24784โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
16:30 น.02:20 +1dป.1504โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
18:30 น.04:20 +1dVIP 32588โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
18:30 น.04:20 +1dVIP 24784โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
20:30 น.06:20 +1dVIP 24784โลตัสพิบูลทัวร์รถทัวร์
20:15 น.05:45 +1dม.1 พ611ไทยศรีราม อุบลรถทัวร์
20:15 น.03:05 +1dป.1544บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัดรถทัวร์
21:10 น.06:45 +1dVIP 32634สมบัติทัวร์รถทัวร์
21:35 น.07:35 +1dVIP 32634ภูกระดึงทัวร์รถทัวร์
บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3-บขส. อุบลราชธานี
03:45 น.09:00 ม.4 พ294บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
06:15 น.11:30 ม.4 พ294บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
23:45 น.05:00 +1dม.4 พ294บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)-บขส. อุบลราชธานี
12:00 น.05:00 +1dม.4 พ932บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
16:00 น.09:00 +1dม.4 พ932บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
19:00 น.11:30 +1dม.4 พ932บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
บขส. นครพนม-บขส. อุบลราชธานี
05:45 น.10:00 รถตู้220สหมิตรอุบลรถตู้
07:30 น.11:45 รถตู้220สหมิตรอุบลรถตู้
08:30 น.12:45 รถตู้220สหมิตรอุบลรถตู้
09:30 น.13:45 รถตู้220สหมิตรอุบลรถตู้
10:30 น.14:45 รถตู้220สหมิตรอุบลรถตู้
12:30 น.16:45 รถตู้220สหมิตรอุบลรถตู้
13:30 น.17:45 รถตู้220สหมิตรอุบลรถตู้
15:00 น.19:15 รถตู้220สหมิตรอุบลรถตู้
บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2-บขส. อุบลราชธานี
00:30 น.11:30 ม.4 พ611บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
18:00 น.05:00 +1dม.4 พ611บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
22:00 น.09:00 +1dม.4 พ611บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
บขส. มหาสารคาม-บขส. อุบลราชธานี
01:00 น.05:00 ม.4 พ227บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
05:00 น.09:00 ม.4 พ227บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
07:30 น.11:30 ม.4 พ227บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
บขส. มุกดาหาร-บขส. อุบลราชธานี
08:30 น.11:00 รถตู้135สหมิตรอุบลรถตู้
10:45 น.13:15 รถตู้135สหมิตรอุบลรถตู้
บขส. ลำปาง-บขส. อุบลราชธานี
13:30 น.05:00 +1dม.4 พ838บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
17:30 น.09:00 +1dม.4 พ838บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
20:30 น.11:30 +1dม.4 พ838บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
บขส. อุตรดิตถ์-บขส. อุบลราชธานี
16:00 น.05:00 +1dม.4 พ699บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
20:00 น.09:00 +1dม.4 พ699บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
22:50 น.11:30 +1dม.4 พ699บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพเที่ยวรถทัวร์ไป จ. อุบลราชธานี ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ภาพแสดงตัวอย่างเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋ว รถทัวร์อุบลราชธานี จุดจอดรถทัวร์ จดจอดบ้านคันพะลาน, จุดจอด ตม.ปากแซง, จุดจอด อ.เขมราฐ, จุดจอด อ.โขงเจียม, จุดจอด อ.พิบูลมังสาหาร (ตลาดสด), จุดจอด อ.โพธิ์ไทร, จุดจอด อ.ศรีเมืองใหม่, จุดจอด อ.สว่างวีระวงศ์, จุดจอด อ.สิรินธร, จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก, จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านแคนใหญ่, จุดจอดเขื่องใน, จุดจอดเดชอุดม, จุดจอดนาจะหลวย, จุดจอดนาเจริญ, จุดจอดน้ำยืน, จุดจอดนิคมอุตสาหกรรม 1-2, จุดจอดบ้านไทรงาม, จุดจอดบ้านบก, จุดจอดบ้านหัวนา, จุดจอดบุณฑริก, จุดจอดปากแซง, จุดจอดม่วงสามสิบ, จุดจอดหนองขุ่น, จุดจอดหนองผือ, จุดจอดห้วยขะยุง, บขส. อุบลราชธานี, ค้นเมื่อปี 2566

รถทัวร์ไปอุบลราชธานี

ช่องทางชำระเงิน เมื่อจองตั๋วรถทัวร์ไป จ. อุบลราชธานี

ช่องทางในการชำระเงินค่าตั๋วเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทาง รถทัวร์ไปอุบลราชธานี มีช่องทางดังนี้

  • จ่ายผ่านแอปธนาคารสแกน QR-Code (แนะนำสะดวกมาก)
  • 7-Eleven
  • บัตรเครดิต
  • จ่ายผ่านแอปธนาคาร K+
  • เคาน์เตอร์ Big C
--ads here--

. แนะนำ .
Android App – จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
มีติดเครื่องเช็คเที่ยวรถตลอด 24 ชม.

โหลดแอปติดตั้ง ค้นหาได้ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์ จองตั๋วรถทัวร์ เลือกที่นั่งได้เอง

ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี ลงรถทัวร์ที่จุดจอด จดจอดบ้านคันพะลาน, จุดจอด ตม.ปากแซง, จุดจอด อ.เขมราฐ, จุดจอด อ.โขงเจียม, จุดจอด อ.พิบูลมังสาหาร (ตลาดสด), จุดจอด อ.โพธิ์ไทร, จุดจอด อ.ศรีเมืองใหม่, จุดจอด อ.สว่างวีระวงศ์, จุดจอด อ.สิรินธร, จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก, จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านแคนใหญ่, จุดจอดเขื่องใน, จุดจอดเดชอุดม, จุดจอดนาจะหลวย, จุดจอดนาเจริญ, จุดจอดน้ำยืน, จุดจอดนิคมอุตสาหกรรม 1-2, จุดจอดบ้านไทรงาม, จุดจอดบ้านบก, จุดจอดบ้านหัวนา, จุดจอดบุณฑริก, จุดจอดปากแซง, จุดจอดม่วงสามสิบ, จุดจอดหนองขุ่น, จุดจอดหนองผือ, จุดจอดห้วยขะยุง, บขส. อุบลราชธานี, สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ที่นี่ จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เลือกที่นั่งได้เอง ชำระค่าตั๋วสะดวกที่ 7-11 หรือ บัตรเครดิต หรือ พร้อมเพย์ หรือ สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ จ่ายผ่านแอปธนาคาร K+ โดยเส้นทางดังกล่าวมีรถทัวร์จิรัฐกาล-เขมราฐ, เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์, บุษราคัมทัวร์, บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด, วัฒนสาครทัวร์, โลตัสพิบูลทัวร์, ไทยศรีราม อุบล, กันทรลักษ์ทัวร์, สมบัติทัวร์, ภูกระดึงทัวร์, บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด, สหมิตรอุบล, เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์